Det er Magne Remme som er avdelingsleiar for karosseriavdelinga.

Denne avdelinga tek seg av det som har med ”skalet” på bilen å gjere, dvs lakkering, glasskade, skade på bilens ytre etter kollisjonar, bulking og liknande. 

Vi har to personar som er kvalifisert til å ta takstar av bilar som har vore i uhell.

Vi kan utføre bilskadereperasjonar for alle forsikringsselskap.

Ha gjerne skadenummeret klart når du tek kontakt med karosseriavdelinga.

Kontakt Magne på telefon 970 50 633 eller e-post; magne.remme@bos.no